strona gwna
wybierz miasto:
B C D G K L N O P R S T W Z KONKURSY

Szczecin
Filharmonia im. M. Karowicza
"Zoom na Szczecin. Barwne konstelacje wiata"
11.04.2019 - 06.05.2019
Patronat „Arteonu”

"Barwne konstelacja wiata”to II edycja projektu „Zoom na Szczecin”. Pierwszy z cyklu „Zoom na Szczecin. Punkty widzenia”odby si w 2016 roku w przestrzeni galeryjnej Filharmonii im. M. Karowicza w Szczecinie i by malarskim outsourcingiem Szczecina 22. artystw z caej Polski. Wwczas organizatorw i twrcw interesowa nas wiedza zewntrzna na temat Szczecina i rodzaje nawykw mylowych zwizanych ze sowem „Szczecin”.
Tym razem, w ramach cyklu, organizatorzy i artyci id dalej i realizuj w Szczecinie wielowtkow opowie o wiecie i czowieku, opowiedzian jzykiem sztuki wspczesnej. Wystawa „Barwne konstelacje wiata”oddaje gos modemu pokoleniu twrcw, ktrzy kreuj pokady pozytywnych emocji. Prezentuj wizj wiata bdcego w opozycji do za w kadej jego postaci, samotnoci czy alienacji – najwikszych zagroe czowieka wspczesnego. Konstruuj nowe wiaty, syntetyzujc biec rzeczywisto, zmieniaj ogld zdarze minionych. Wyraaj swoje przemylenia o tym, co wane i dziel si z odbiorc osobistymi przeyciami. W swych wypowiedziach malarskich stosuj rne techniki, od najbardziej klasycznych, takich jak olej, akryl na ptnie czy kolae, przez techniki wasne, a po niezwyk i rzadko spotykan w wiecie – emaliowe obrazy na blasze. Ich twrczyni jest Bogna Jarzemska-Misztalska, ktra umieszcza w nich swoj opowie o wiecie, wykorzystujc pryzmat osobistych emocji, przey i dowiadcze. Nowe spojrzenie na histori i architektur czasw minionych prezentuj obrazy Magdaleny Barczyk-Kurus i Sylwii Godowskiej. Naukowe niemal podejcie do sztuki prezentuj w swych obrazach Aleksandra Jadczuk i Marlena Lenart. Malarki korzystaj z rnych dziedzin matematyki i fizyki. Boena Galant take posuguje si jzykiem abstrakcji. Cech charakterystyczn jej obrazw jest fakturalno i bogactwo barw, ktre zachcaj odbiorc do swobodnej wdrwki wyobrani i znajdowania wasnych pozytywnych skojarze. Bardziej kameralna i tajemnicza jest opowie malarska Weroniki Raczyskiej. Obrazy Izabeli Kity z cyklu „Widoki zanurzone” s z kolei osobistym manifestem tsknoty za czystym powietrzem i wod. Dla Soni Wojtysek natomiast priorytetem jest wzajemne oddziaywanie barw, by sprawi przyjemno estetyczn sobie i ogldajcym w komponowaniu „kuchennych” martwych natur czy te cyklu „Ptaki”. Tomek Wojtyska w swojej twrczoci z kolei czy dwik i obraz. Ten rnorodny zbir prac prezentowanych na wystawie pokazuje, e wiat jest ciekawy i inspiruje w rny sposb, a twrcy nie boj si mwi o tym, co dla nich jest wan

Marlena Lenart, „Luminance II”, 2017, akryl na ptnie, 100 x 140 cm, mat. pras. SalonSztuki.net

[zwi]

   »

Wyznania
Karolina Staszak

W trakcie przygotowywania kwietniowego numeru „Arteonu” przeyam istn emocjonaln hutawk. Rozmawiajc z laureatk Nagrody Arteonu za rok 2018, Kamil Kansy, czyli Laur Makabresku, nie mogam uwierzy, e ta wymiana zda –zatytuowana adekwatnie „Z pasji erosa” – wanie si wydarza i zostanie opublikowana na naszych amach. Jestem prawie pewna, e nigdy wczeniej nie czytali Pastwo w prasie artystycznej »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych